Курісовська сільська рада

Березівського району Одеської області

04855 9 65 92

Телефон

Запит на публічну інформацію

Для оформлення інформаційного запиту

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», визначено спеціальне місце для роботи запитувачів з документами – кабінет загального відділу сільської ради в адміністративному приміщенні Курісовської сільської ради (с. Курісове, вул. Партизанської слави, 28, ІІ поверх).

Інформаційні запити приймаються:

Курісовська сільська рада

з понеділка по п’ятницю — з 8.00 до 17.00
обід — з 13:00 до 14:00
вихідні: субота, неділя

Для звернення:
—  усно: номер телефону   (04855) 9-65-92
—  письмово: за адресою: 67512, Одеська область, Лиманський район, с. Курісове, вул. Партизанської слави, 28, Курісовська сільська рада  (на конверті вказувати «Публічна інформація»)
— електронною поштою: kurisovskaotg@gmail.com

 

Сербківський старостинський округ – в адміністративному приміщенні колишньої Сербківської сільської ради (с. Сербка, вул. Визволення, 6).

з понеділка по п’ятницю — з 8.00 до 17.00
обід — з 13:00 до 14:00
вихідні: субота, неділя

Для звернення:

Для звернення:
—  усно: номер телефону   (04855) 9-65-34
—  письмово: за адресою: 67512, Одеська область, Лиманський район, с. Курісове, вул. Партизанської слави, 28, Курісовська сільська рада  (на конверті вказувати «Публічна інформація»)
— електронною поштою: kom_serbkarada@ukr.net

Новомиколаївський старостинський округ – в адміністративному приміщенні колишньої Новомиколаївської сільської ради (с. Новомиколаївка, вул. 8 Березня, 26а).

з понеділка по п’ятницю — з 08:00 до 17:00
обід — з 13:00 до 14:00
вихідні: субота, неділя

Для звернення:
—  усно: номер телефону  +380 96 991 8122
—  письмово: за адресою: 67512, Одеська область, Лиманський район, с. Новомиколаївка, вул. 8 Березня, 26а, Курісовська сільська рада  (на конверті вказувати «Публічна інформація»)
— електронною поштою: novomukolaivska-sr@ukr.net

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надання сільською радою такої інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому повинно бути вказано:

– ім’я та прізвище запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, номер контактного телефону;
– опис інформації, яку отримувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документу, щодо якого зроблено запит);
– підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

До відома запитувачів публічної інформації

Cільська рада (чи старостинський округ) зобов’язана:

Надати відповідь на запит на інформацію спосіб, обраний запитувачем, протягом  робочих днів з дня надходження запиту.

У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

Інформація на запит надається безоплатно.

У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

  1. Розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
  2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
  3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;
  4. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:
  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Інформація з обмеженим доступом

Інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова) не є автоматично закритою. Обмеження доступу до такої інформації здійснюється з обов’язковим дотриманням сукупності вимог, визначених у ст. 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Доступ до інформації може бути обмежено якщо:

  1. обмеження здійснюється виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації абоправ інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
  2. розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
  3. шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Join Us Facebook
запитай у гіда
дія центрів 1 1
Photo1643367773 (4)